Październik 22, 2019
  • Październik 22, 2019
  • Home
  • Zdrowie
  • Studia na kierunku psychologia medyczna – czy jesteś odpowiednim kandydatem?
Studia na kierunku psychologia medyczna – czy jestes odpowiednim kandydatem

Studia na kierunku psychologia medyczna – czy jesteś odpowiednim kandydatem?

By on Luty 4, 2019 0 483 Views

Psychologia medyczna to nowy kierunek w polskiej ofercie uczelni wyższych. Dziedzina ta jednak jest powszechnie znana już od lat 70. XX wieku, kiedy to została wyodrębniona z psychologii klinicznej i medycyny pozapsychiatrycznej. Jest to nauka psychologii i jej zastosowanie w medycynie – psycholog medyczny to profesjonalista, który pomaga osobom przewlekle chorym (bądź tym przechodzącym rekonwalescencję) w pogodzeniu się z diagnozą lekarską,  a także dba o stan psychiczny pacjenta, będąc świadomym jego fizycznych ograniczeń. Jakie cechy są niezbędne, by zostać dobrym psychologiem medycznym?

Pracowitość i wytrwałość

Studia na kierunku psychologia medyczna znacznie różnią się od tradycyjnych studiów psychologicznych. Są specjalnością o wiele bardziej wymagającą i włączającą do programu studiów przedmioty związane bezpośrednio z naukami medycznymi. Psychologia zdrowia, techniki terapeutyczne, diagnoza psychologiczna, neuropsychologia, psychologia rehabilitacyjna i pediatryczna, biochemia czy anatomia to tylko niektóre z teoretycznych założeń, które są realizowane podczas studiów pierwszego stopnia. Wymagają więc od kandydata nie tylko pasji, ale także pracowitości i wytrwałości związanej z nabyciem wiedzy znacznie szerszej niż dotyczącej tylko psychologii.

Empatia 

Nauka to jednak nie wszystko, gdyż w trakcie studiów i dalszej drogi zawodowej należy zweryfikować zdobytą wcześniej wiedzę i wykorzystać ją w praktyce, czyli w interakcji z pacjentem. Do tego niezbędna jest empatia, umiejętność zrozumienia drugiej osoby i rozgraniczania obaw oraz możliwości chorego. Należy także traktować pacjenta jako osobę bliską, nie można postrzegać go w kategorii „klienta”. O ile teoretyczna nauka empatycznych zachowań jest stosunkowo łatwa, o tyle takie działania w praktyce są dla niektórych osób wręcz niemożliwe do zrealizowania.

Łatwość nawiązywania kontaktów 

Umiejętność zrozumienia pacjenta jest niezwykle istotna, ale musi iść w parze wraz z łatwością nawiązywania kontaktów. Osoby, z którymi spotyka się student/absolwent psychologii medycznej, to osoby chore, które nie potrafią samodzielnie przepracować zachodzących w nich zmian. Zadaniem psychologa medycznego nie jest tylko wspieranie w trakcie procesów chorobowych, ale także wytworzenia przestrzeni pełnej poczucia bezpieczeństwa; bliska relacja z pacjentem jest niezbędna dla uzyskania pozytywnych skutków leczenia.

Odporność na stres 

Pierwsze lata studiów polegające na przyswajaniu dużej ilości wiedzy i stosowaniu jej w praktyce mogą być bardzo przytłaczające. Konfrontacja z poważnymi, często śmiertelnymi chorobami to szok dla osób nieprzyzwyczajonych do rozmów o tematach związanych z cierpieniem czy śmiercią. Psycholog medyczny powinien być osobą wspierającą i opanowaną.

Studia warte wysiłku 

Absolwenci psychologii medycznej to osoby przygotowane do pracy w publicznych i prywatnych placówkach służby zdrowia, zespołach opieki domowej, hospicjach czy oddziałach opieki paliatywnej, ale także w opiekuńczo-leczniczych zakładach psychiatrycznych. Będą pomagać nie tylko pacjentom, ale również rodzinom chorych; ich zadaniem będzie także usprawnienie kontaktu pomiędzy pacjentami a lekarzami czy terapeutami. To dlatego psychologia medyczna jest nauką tak obszerną i wymagającą wiedzy nie tylko z zakresu psychologii samej w sobie, ale także z dziedzin medycznych. Nie jest to zawód przeznaczony dla każdego, natomiast wykonywany przez odpowiednią osobę potrafi być niezwykle satysfakcjonujący.

Inspirowane: wsr.edu.pl – fizjoterapia

  Zdrowie
Leave a comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *