2 marca, 2024
  • 2 marca, 2024
rzeczoznawca-budowlany

Ekspertyza budowlana w pigułce

By on 1 marca, 2022 0 493 Views

Prawidłowo wykonana ekspertyza budowlana przez rzeczoznawcę budowlanego nie tylko pomaga nam wyeliminować usterki powstałe w wyniku błędów budowlanych i uzyskać odszkodowanie za powstałe szkody, ale przede wszystkim zatroszczyć się o własne bezpieczeństwo i finanse. Według szacunków większość spraw związanych z błędami budowlanymi i powstałymi w ich wyniku uszkodzeniami kończy się w sądzie. Żeby wyjść z takiej sytuacji bez szwanku, warto zatrudnić sprawdzonego rzeczoznawcę budowlanego, który przygotuje dla nas rzetelną ekspertyzę budowlaną. Czym jest ekspertyza budowlana i z czego się składa?

 

Ekspertyza budowlana – definicja

 

Ekspertyza budowlana jest oficjalnym dokumentem informującym o stanie technicznym budynku użytkowego. Zazwyczaj zleca ją podmiot prywatny lub organ administracji publicznej, ale opinia tego typu może być wykorzystywana także przez policję, sąd i prokuraturę podczas spraw karnych i cywilnych z zakresu prawa budowlanego.

 

Ekspertyzę budowlaną przygotowuje rzeczoznawca budowlany lub inżynier budownictwa. Sporządzenie dokumentu powinno być poprzedzone dokładnymi oględzinami na miejscu zdarzenia i opisem zaobserwowanych usterek. W samej ekspertyzie budowlanej powinny znajdować się następujące informacje: opis błędów budowlanych i wykaz uszkodzeń powstałych w strukturze budynku, opis proponowanych prac remontowych i ich kosztorys, opinia rzeczoznawcy budowlanego dotycząca stanu technicznego budynku.

 

Kto przygotowuje ekspertyzę budowlaną?

 

Ekspertyzę budowlaną może przygotować inżynier budownictwa posiadający odpowiednie wykształcenie i uprawnienia budowlane oraz rzeczoznawca budowlany. O ile jednak inżynier budowlany uzyskuje prawo do sporządzania opinii technicznych tuż po zakończeniu edukacji, o tyle rzeczoznawca budowlany musi jeszcze przejść przynajmniej 10-letnią praktykę. Jeżeli zdecydujemy się na wybór inżyniera budowlanego, musimy mieć zatem świadomość, że może on nie mieć jeszcze doświadczenia w prowadzeniu postępowania z zakresu prawa budowlanego, a tym bardziej – w sporządzaniu ekspertyz budowlanych.

 

W przeciwieństwie do inżyniera budownictwa rzeczoznawca budowlany musi mieć odpowiednie wykształcenie kierunkowe i 10-letnie doświadczenie w sporządzaniu ekspertyz budowlanych, a poza tym przejść pozytywną weryfikację i ocenę Izby Inżynierów Budownictwa. W przypadku otrzymania pozytywnej oceny rzeczoznawca budowlany może wykonywać swoje obowiązki zawodowe.

 

Jeśli chcemy mieć pewność, że zatrudniamy specjalistę, który przygotuje dla nas miarodajną ocenę stanu technicznego budynku mieszkalnego, powinniśmy zlecić opinię techniczną rzeczoznawcy budowlanemu.

 

Co zawiera ekspertyza budowlana?

 

Podpisując umowę z rzeczoznawcą budowlanym, musimy pamiętać, że od jego kompetencji i umiejętności zależy nie tylko nasze bezpieczeństwo, przyszłe losy budynku i sposób jego wykorzystania, ale i nasze domowe finanse. Tylko specjalista przygotuje rzetelną i obiektywną ekspertyzę budowlaną.

 

Dobrze przygotowana ekspertyza budowlana musi być skrupulatna i wyczerpująca. Nie wierzmy zapewnieniom fachowców, którzy twierdzą, że kilka stron maszynopisu wystarczy, żeby dać miarodajną opinię na temat stanu technicznego budynku. Rzetelnie wykonana ekspertyza budowlana to nawet kilkudziesięciostronicowy dokument, który musi zawierać:

– wykaz i opis uszkodzeń budynku (na podstawie oględzin)

– wykaz przyczyn uszkodzeń

– opis dokumentacji budynku

– obliczenia

– badania materiałowe

– dokumentację fotograficzną i rysunkową

– opis możliwych działań naprawczych

– propozycję i kosztorys napraw

– wnioski i zalecenia końcowe.

 

Ponadto w ekspertyzie budowlanej rzeczoznawca budowlany powinien umieścić swój własnoręczny podpis z numerem aktualnych uprawnień rzeczoznawczych, numer członkowski potwierdzający przynależność rzeczoznawcy do Izby Inżynierów Budownictwa, kopię potwierdzenia przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa wraz z datą oraz kopię uprawnień budowlanych i/lub rzeczoznawczych ze wskazaniem zakresu uprawnień. Te dodatkowe zapisy uwiarygodniają przedstawioną opinię i poświadczają, że rzeczoznawca budowlany zgadza się z przedstawionymi w opinii technicznej wnioskami.

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *