19 czerwca, 2024
  • 19 czerwca, 2024
  • Home
  • Finanse
  • Czy warto przekształcić spółkę z o.o. w spółkę akcyjną?
Czy warto przeksztalcic spolke z o.o. w spolke akcyjna

Czy warto przekształcić spółkę z o.o. w spółkę akcyjną?

By on 8 października, 2019 0 1350 Views

Wielu właścicieli spółek z o.o. na pewnym etapie zaczyna się zastanawiać, czy nie warto przekształcić formy działalności na spółkę akcyjną. Argumentem, który przyświeca zmianie formy prawnej, jest chęć wprowadzenia spółki na giełdę. Jak się jednak okazuje nie tylko w takiej sytuacji warto dokonać przekształcenia.

Procedura przekształcenia spółki z o.o. na spółkę akcyjną – co warto o niej wiedzieć?

Przekształcenie spółki z o.o. w spółkę akcyjną odbywa się w kilku etapach i jest rozłożone w czasie, który może obejmować nawet kilka miesięcy. Jeżeli wszelkie formalności związane z wyżej wspomnianą procedurą zostaną dobrze przygotowane, przebiegnie ona dużo szybciej.  W związku z tym, w sytuacji gdy nie wiemy jak właściwie przygotować spółkę do przekształcenia, warto skorzystać z pomocy biura rachunkowego. Przy wyborze warto jednak od razu znaleźć partnera, który ma doświadczenie w prowadzeniu księgowości w spółce z o.o. Pracownicy takiego biura od razu poinformują nas, na jakie zmiany po przekształceniu musimy się przygotować i jak od razu płynnie przejść do prowadzenia działalności w nowej formie formalno-prawnej.

Procedura przekształcenia spółki z o.o. w spółkę akcyjną

Aby spółka z o.o. mogła zostać przekształcona w spółkę akcyjną, konieczne jest wykonanie szeregu czynności, które to umożliwią. Możemy tu wyróżnić:

  1. Wykonanie planu, zgodnie z którym ma nastąpić przekształcenie, oraz przygotowanie załączników w postaci projektu uchwały związanej z przekształceniem, projektu statutu spółki ulegającej przekształceniu, dokonanie wyceny składników majątku spółki przekształcanej, sporządzenie sprawozdania finansowego dla celów przekształcenia.
  2. Przekazanie planu do rąk biegłego rewidenta celem poddania go ocenie.
  3. Poinformowanie wspólników o planach związanych z przekształceniem spółki z o.o. w spółkę akcyjną.
  4. Przyjęcie uchwały o przekształceniu oraz przyjęciu statutu, a także powołanie członków organów spółki, która powstała w wyniku przekształcenia.
  5. Złożenie oświadczeń przez powołanych członków organów przekształconej spółki.
  6. Dokonanie wpisu spółki akcyjnej do Krajowego Rejestru Sądowego i jednoczesne wykreślenie uprzedniej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

Główne korzyści z przekształcenia spółki z o.o. w spółkę akcyjną

Do największych zalet przekształcenia spółki z o.o. w spółkę akcyjną zaliczyć możemy niewątpliwie ograniczenie odpowiedzialności, jaką ponoszą jej członkowie za zobowiązania spółki. W przypadku spółki z o.o. jeżeli okaże się, że egzekucja z jej majątku jest bezskuteczna, wówczas to członkowie zarządu ponoszą odpowiedzialność za zobowiązania firmy. Z taką sytuacją nie będziemy mieć do czynienia po przekształceniu firmy w spółkę akcyjną. Kolejną zaletą jaką możemy wymienić jest niewątpliwie możliwość pozyskiwania kapitału dla spółki, poprzez emisję jej akcji czy obligacji. Ponadto dzięki tej formie prawnej istnieje możliwość prowadzenia działalności na dużo większą skalę oraz znacznie łatwiejszego kumulowania jej kapitału.

Podsumowując korzyści, jakie płyną z przekształcenia spółki z o.o. w spółkę akcyjną możemy niewątpliwie powiedzieć, że zapewnia ona dużo większe bezpieczeństwo członkom zarządu, a dzięki temu mogą oni w łatwiejszy sposób podejmować decyzje o działaniach, których celem jest rozwój spółki.

źródło: mddp-outsourcing.pl – biuro księgowe Katowice

  Finanse
Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *