10 grudnia, 2023
  • 10 grudnia, 2023
  • Home
  • Finanse
  • Księgowość w fundacji – zatrudnić pracownika czy biuro rachunkowe?
Ksiegowosc w fundacji – zatrudnic pracownika czy biuro rachunkowe

Księgowość w fundacji – zatrudnić pracownika czy biuro rachunkowe?

By on 11 grudnia, 2018 0 1473 Views

Osoby niebędące przedsiębiorcami i nieprowadzące własnej działalności gospodarczej bardzo rzadko spotykają się z koniecznością skorzystania z usług biura rachunkowego (najczęściej wybieraną przez nich usługą jest wypełnienie rocznej deklaracji podatkowej PIT). Sytuacja zmienia się diametralnie w przypadku posiadaczy firmy czy inny podmiotów prawnych, np. fundacji. W ich przypadku konieczne jest prowadzenie księgowości. Fundacja musi wtedy zatrudnić etatowego pracownika albo nawiązać współpracę z biurem rachunkowym.

Księgowość w fundacji

Zgodnie z aktualnymi wymogami prawnymi, każde stowarzyszenie i fundacja ma obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych, nawet gdy jej działania finansowane są jedynie ze składek członkowskich. Dlaczego? Ma to na celu zapewnienie, że funkcjonowanie takiego podmiotu będzie cechować się – ważną dla działalności publicznej – przejrzystością. Każda organizacja pozarządowa co roku musi również przedstawić w urzędzie skarbowym sprawozdanie finansowe, a te, które prowadzą działalność gospodarczą, wysyłają również sprawozdania do KRS.

Warto pamiętać również o tym, że fundacje jako specyficzne organizacje pozyskują najróżnorodniejsze dotacje (w tym również celowe), a także darowizny. Może również prowadzić działalność gospodarczą, która zapewni jej środki na funkcjonowanie, a nawet – inwestowanie. Wszystkie te operacje wymagają odpowiednich adnotacji dokonanych przez zatrudnionego księgowego albo zewnętrzne biuro.

Inną kwestią są także wszelkie ulgi podatkowe, które przewiduje polskie prawo. Ich wysokość i zakres może się jednak zmieniać, dlatego sprawy te muszą być ciągle monitorowane przez osobę prowadzącą księgowość w fundacji.

Zatrudnić pracownika czy wybrać outsourcing?

Osoba prowadząca fundację w sprawach podatkowych oraz płacowych, może decyzję podejmować samodzielnie lub z pomocą biur rachunkowych. O ile w przypadku fundacji małych może być to zbędny wydatek, o tyle w przypadku ich większych odpowiedników, profesjonalne usługi księgowe oraz outsourcingowe mogą być koniecznością, a wręcz oszczędnością. Dlaczego? Oto kilka powodów:

  • Wykorzystanie technik optymalizacji podatkowej – profesjonalne biuro rachunkowe  posiada wiedzę na temat technik optymalizacji podatkowej. Pozwala to fundacjom płacić mniejsze podatki, a tym samym wydawać więcej pieniędzy na swoje cele statutowe.
  • Pomoc w rozwiązaniu wątpliwości natury prawnej – chęć pomagania innym (na przykład w formie fundacji) niekoniecznie idzie w parze z doskonałą znajomością prawa podatkowego. Aby uniknąć błędów w tym zakresie, warto wybrać usługi księgowe profesjonalnych biur rachunkowych.
  • Wykorzystanie technik optymalizacji w dziale kadr i płac – outsourcing kadr i płac jest coraz częściej poszukiwaną i docenianą przez właścicieli usługą oferowaną przez biura rachunkowe.

Bez względu na prowadzoną działalność, zatrudnienie profesjonalnego biura rachunkowego jest inwestycją pozwalającą na znaczną optymalizację swoich kosztów podatkowych, a co za tym idzie, oszczędność w dłuższej perspektywie czasu. Nie musimy również martwić się kolejnymi nowelizacjami aktów prawnych, które regulują działanie organizacji pożytku publicznego. Za rzetelne i zgodne z obowiązującym prawem prowadzenie księgowości odpowiada w naszym imieniu zatrudnione biuro księgowe.

Inspirowane: Mddp-outsourcing.pl – e-sprawozdania finansowe

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *