10 grudnia, 2023
  • 10 grudnia, 2023
System rurowy

System rurowy – niezawodność i bezpieczeństwo

By on 24 marca, 2020 0 664 Views

Rurowy transport pneumatyczny wykorzystywany jest w zakładach przemysłowych m.in. do przemieszczania chemikaliów lub materiałów sypkich. Jego podstawową zaletą jest znakomita wydajność, a także możliwość swobodnego wyznaczania dróg przesyłu materiałów. Decydując się na stworzenie rurowego systemu pneumatycznego, należy zwrócić uwagę na jego rodzaj oraz jakość. Odpowiedni dobór produktów jest gwarancją niezawodności i bezpieczeństwa.

Jakość zastosowanych materiałów a niezawodność systemu

Wyróżnia się trzy systemy transportu pneumatycznego. Systemy podciśnieniowe wykorzystywane są do transportu produktów na małe odległości, nadciśnieniowe do przemieszczania surowców na duże odległości. Układy mieszane łączą zalety podciśnieniowych i nadciśnieniowych. Podczas projektowania systemu należy zwrócić uwagę nie tylko na jego rodzaj, ale również jakość elementów wchodzących w jego skład. Systemy rurowe dostarczane przez renomowanych producentów wytarzane są wytrzymałych oraz atestowanych materiałów i składają się nawet z kilku tysięcy elementów. Wśród nich znajdują się m.in. rury, łuki, połączenia, przepustnice, reduktory, a także przesypy dwu i wielodrogowe. Duża ilość dostępnych elementów pozwala projektować i tworzyć układy optymalnie dostosowane do potrzeb. Aby pneumatyczny system rurowy działał niezawodnie, musi być regularnie konserwowany. Nowoczesne systemy rurowe wyposażone są w elementy inspekcyjne pozwalające na szybkie i sprawne czyszczenie oraz serwisowanie układu. W celu zapewnienia szczelności układu i uniknięcia przestojów produkcyjnych zaleca się korzystanie z systemów rurowych, których elementy zakończone są wywijanymi obrzeżami. Przy wyborze systemu rurowego istotne znaczenie ma również łatwość montażu oraz demontażu poszczególnych elementów. Zastosowanie połączeń z klamrą zaciskową pozwala wydatnie skrócić czas wykonywanych napraw i prac konserwacyjnych.

Zmniejszenie ryzyka wybuchu i pożaru

Wybór odpowiedniego systemu rurowego do transportu pneumatycznego wpływa również na zmniejszenie ryzyka wybuchu i pożaru. Wszystkie elementy dostarczane przez wiodących producentów są badane pod względem odporności na ciśnienie wybuchu. W zależności od potrzeb możliwe jest stosowanie certyfikowanych produktów charakteryzujących się odpornością na poziomie od 3,6 do 10 bar. W przypadku występowania zwiększonego ryzyka wybuchu korzysta się z certyfikowanych systemów przeciwwybuchowych umożliwiających tłumienie, odciążanie lub odsprzęganie wybuchu. Transport surowców rurami powoduje pojawianie się na metalowych ściankach układu ładunków elektrostatycznych. Nagromadzenie się ładunków na poszczególnych elementach oddzielonych od siebie uszczelkami może doprowadzić do przeskoku iskry elektrycznej. W przypadku występowania dużego zapylenia spowodowanego nieszczelnością systemu pojawienie się jednej iskry może doprowadzić do wybuchu. Aby uniknąć takiej sytuacji, wszystkie elementy nowoczesnych systemów rurowych są podłączane do przewodów uziemiających, odprowadzających ładunki elektrostatyczne.

Podsumowanie

Bezpieczne transportowanie chemikaliów i materiałów sypkich wymaga zastosowania odpowiedniego systemu rurowego. Tylko prawidłowo skonstruowany układ charakteryzujący się szczelnością oraz niezawodnością pozwala na utrzymanie efektywności i ciągłości całego procesu technologicznego przedsiębiorstwa.

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *